Global Media Village
home periodieken dagblad metro media projecten klanten over ons

Een goed verhaal is niet goed genoeg

Gisteren vertelde een oud-collega mij tijdens de lunch een verhaal waarom ik zo hard moest lachen dat de melk mijn neus uitspoot. Met grote gebaren en glinsterende ogen werkt hij toe naar de clou en toen die kwam – nou ja, de melk dus. Nog tijdens zijn voorstelling bedacht ik me al, aan wie ik dit verhaal allemaal zelf zou kunnen vertellen en wanneer. Ik zag al allerlei mogelijkheden waarop ik me het verhaal kon toe-eigenen zodat het zou lijken alsof ik het zelf had meegemaakt. En ik verkneukelde me al bij de gedachte hoe hilarisch mijn vrienden het zouden vinden. Scoren!

Het vreemde was echter: ik kende het verhaal al.

Ik had het verhaal zelfs al enkele malen eerder gehoord. Maar hoewel ik het had onthouden, want iedereen onthoudt een goed verhaal, had het deze impact nooit eerder gehad. Dat deed me denken aan de aanpak van sommige non-profit organisaties. Er zijn bijvoorbeeld goede doelen die menen dat content marketing vooral betekent ‘een aansprekend verhaal vertellen.’ En als dat mooie verhaal maar eenmaal de doelgroep bereikt zal de engagement, de wederzijdse betrokkenheid, beginnen. Helaas. Natuurlijk is het bestaansrecht van een non-profit vaak veel nobeler dan dat van – bijvoorbeeld – een frisdrankverkoper. En inderdaad zijn de verhalen van – zeg – een noodhulporganisatie indringender, urgenter en overtuigender dan die van een verzekeringsmaatschappij. Maar het publiek haalt daar meer en meer zijn schouders over op: so what? Het is al lang niet meer voldoende om te vertellen over de zorgen en ellende van een ander, ver of dichtbij. Maar die verhalen vormen wel de basis. De kunst is om de verhalen te relateren aan de doelgroep. Die vraagt zich voortdurend meer onbewust dan bewust af: wat betekent dit voor mij, wat heb ik er aan? En pas als die click is gemaakt gebeurt er iets heel interessants: de behoefte te delen.

Uit onderzoek blijkt dat mensen op 5 manieren worden gemotiveerd om online informatie te delen:

1.Mensen delen informatie als ze denken dat het nuttig is voor de ontvanger, omdat het waardevol of grappig is.

2.Mensen delen vaak informatie om te onderstrepen wie ze zijn en waar ze voor staan.

3.Door informatie te delen kunnen mensen relaties onderhouden en contact in stand houden. 

4.Mensen delen informatie om daarvoor vervolgens weer waardering en erkenning te krijgen van de ontvangers van de informatie.

5.Mensen voelen zich betrokken bij goede doelen of maatschappelijke discussies en willen ook anderen hierbij betrekken.

Als er gecommuniceerd wordt op social media doet de non-profit er goed aan bovenstaande motivaties te toetsen aan de boodschap.

Blog
Een goed verhaal is niet goed genoeg
Leidsestraat 74-1 1017 PD Amsterdam T 020 5611 243