Global Media Village
home periodieken dagblad metro media projecten klanten over ons

De mediamakers van Global Village Media zijn gespecialiseerd in communicatie over internationale samenwerking, globalisering en duurzaamheid naar zowel een kritisch en goed ingevoerd, als een breed geïnteresseerd publiek. Onze inhoudelijke expertise, journalistiek netwerk en uitgeefervaring zetten wij in voor crossmediale concepten voor diverse opdrachtgevers.

Daarmee zijn we een prettige gesprekspartner voor organisaties die dezelfde idealen nastreven en kunnen we media op maat leveren: bijlagen, bundels, websites, debatten, filmpjes. Al dan niet Crossmediaal, en van a tot z geregeld.

Bent u geïnteresseerd in een van deze vormen van communicatie, neemt u dan contact met ons op.

App OneWorld Magazine
App OneWorld Magazine

Global Village Media heeft de app ontwikkeld waarmee het prachtige beeldrijke OneWorld magazine beschikbaar komt voor zowel iPhone, Android-smartphones, iPad en Android-tablets. OneWorld magazine is het grootste tijdschrift in Nederland over mondiale verbondenheid en duurzame lifestyle. Het blad laat zien dat hoe wij hier leven, effect heeft op mensen en milieu elders in de wereld. Hoe zit die wederzijdse beïnvloeding in elkaar? Hoe kunnen we deze processen positief beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen? De printuitgave van OneWorld wordt uitgegeven door NCDO, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.

>>>
Globaliserings- en Onderzoeksreeks NCDO
Globaliserings- en Onderzoeksreeks NCDO

NCDO is het centrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO levert een bijdrage aan de mondiale dimensie van burgerschap door kennis over en inzicht in internationale samenwerking van Nederlanders te vergroten. NCDO werkt samen met overheid en politieke maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap aan een duurzaam verbonden samenleving.

 

In dit kader ontwikkelt NCDO kennisdossiers en onderzoeken over actuele mondiale vraagstukken, speciaal gericht op geïnteresseerden en professionals die zich graag goed laten informeren over globaliseringsvraagstukken. De dossiers zijn onderdeel van de NCDO Globaliseringreeks en bieden beknopte, maar gedegen achtergrondinformatie over relevante en dringende thema’s. NCDO wil hiermee de kennis en inhoudelijke discussie over internationale samenwerking in de Nederlandse samenleving bevorderen en versterken.

>>>
Tablet uitgave Wilde Ganzen Magazine
Tablet uitgave Wilde Ganzen Magazine

Voor Wilde Ganzen maken we alweer enkele jaren het Wilde Ganzen magazine, het blad waarmee deze ontwikkelingsorganisatie hun donateurs en andere relaties informeert en aan zich bindt. Het magazine is sinds april 2013 ook verkrijgbaar op de iPad, ontwikkeld door Global Village Media. De prijs-kwaliteit verhouding van onze propositie is sterk, en de opdrachtgever is dan ook zeer tevreden met het resultaat. Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Ze steunen kleinschalige projecten, opgezet door mensen ter plaatse samen met bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële steun. Zo maken ze samen echt een verschil in de levens van mensen, met zichtbare en blijvende resultaten. 

>>>
Advertorial in OneWorld
Advertorial in OneWorld

Global Village Media neemt voor u de volledige productie van een advertorial uit handen. Aan de hand van een persoonlijk gesprek en eventueele andere informatie komt het artikel tot stand, uiteraard in samenspraak met u als opdrachtgever. Wij zorgen desgewenst voor passend beeldmateriaal. De pagina wordt door een van onze vormgevers opgemaakt en aan u gepresenteerd. Na uw akkoord gaan wij over tot plaatsing.

>>>
Jaarboek Internationale Samenwerking
Jaarboek Internationale Samenwerking

Veel ontwikkelingsorganisaties deinzen ervoor terug om te vertellen wat er mis gaat. Die zelfreflectie is nog te weinig aanwezig. En hij is juist nodig om te innoveren en de kwaliteit te verbeteren.’

Dat zegt directeur Alexander Kohnstamm van de branchevereniging Partos in het tijdschrift Binnenste Buiten – Nederlandse ontwikkelingsorganisaties in veranderende tijden.

 

Wetenschappers, opiniemakers, afgevaardigden van het bedrijfsleven, ontwikkelingsorganisaties en de overheid geven in een reeks prikkelende artikelen in Binnenste Buiten hun visie op de toekomst. En ze signaleren de nieuwe trends.

>>>
Columnbundel 'Lieve Wereldverbeteraar,'
Columnbundel 'Lieve Wereldverbeteraar,'

Een columnbundel met bijdragen van Martin Šimek ~ Henk Hofland ~ Naema Tahir Bettine Vriesekoop ~ Femke van Zeijl ~ Arend Jan Boekestijn ~ Hadjar Benmiloud Hans Visser ~ Sander de Kramer ~ Pieter Hilhorst ~ Marcia Luyten ~ Jack van Ham ~ Sanne Terlingen ~ Stephan Sanders ~ Frénk van der Linden

 

Er was een tijd dat Nederlanders precies wisten wat misging in de wereld en wat er moest gebeuren. Lang leek daarover weinig discussie nodig. Vol goede moed trokken we eropuit om in de derde wereld een handje te helpen. Maar de tijden zijn veranderd en de problemen zijn complexer dan ooit. De wereld staat in brand en niemand lijkt meer te weten waar het bluswater te vinden is. Wat kunnen wij Nederlanders nu doen voor de rest van de wereld?

>>>
Bijlage en films Omgekeerde Ontwikkelingssamenwerking
Bijlage en films Omgekeerde Ontwikkelingssamenwerking

Opdrachtgever Oxfam Novib werkt wereldwijd met ervaren ontwikkelingsorganisaties die ervaring, kennis en een netwerk hebben die de Nederlandse samenleving kan verrijken: omgekeerde ontwikkelingssamenwerking.

 

Voor E-motive maakte Global Village Media een bijlage en 5 films waarin een aantal actuele cases van omgekeerde ontwikkelingssamenwerking in de praktijk worden gepresenteerd. Daarmee werd aan de E-motive gedachte een gezicht gegeven. De bijlage werd o.a. meegestuurd met onzeWereld, waarin E-motive zichzelf positioneert als de manier van denken en werken die de toekomstige praktijk van ontwikkelingssamenwerking meer en meer zal gaan kleuren. In de films worden 5 organisaties en hun activiteiten op aantrekkelijke en heldere manier geïntroduceerd.

>>>
Essaybundel Heilige Huisjes
Essaybundel Heilige Huisjes

Op initiatief van de redactie van onzeWereld en de IS-academie van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt er een boek met prikkelende essays gepubliceerd om het debat over de onderliggende vragen binnen ontwikkelingssamenwerking weer terug te krijgen, en de kwaliteit van het politieke debat hierover te vergroten.

 

Het initiatief past in het bredere kader van de IS-academie, een programma dat door het ministerie is opgezet om de kloof tussen beleid en wetenschap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking te overbruggen. Het zijn kwalitatief hoogstaande, toegankelijk geschreven en prikkelende essays van auteurs die direct zijn betrokken bij de IS Academie. De essaybundel biedt zo een podium voor mensen die zich in de toekomst vaker in het publieke debat over ontwikkelingssamenwerking moeten gaan mengen.

>>>
FairClimate bijlage
FairClimate bijlage

FairClimate is een programma van ICCO en Kerk in Actie. FairClimate werkt in elf ontwikkelingslanden en vraagt daarnaast in Nederland aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. De campagne richt zich op drie V's: Verminderen, Veranderen en Vergoeden van schadelijke uitstoot.

>>>
Voorbij maar niet vergeten
Voorbij maar niet vergeten

Het tijdschrift “Voorbij maar niet verdwenen. Oorlog 65 jaar na de tweede wereldoorlog” is verspreid over Nederlandse openbare bibliotheken, serviceclubs en musea. Het reisde ook mee met de speciale 4-5 mei trein die ter gelegenheid van de herdenking van 65 jaar einde van de tweede wereldoorlog in april door Nederland reed.

 

Het tijdschrift gaat over het verleden. Maar schrijven, spreken en denken over het verleden is zinloos als de toekomst wordt vergeten. Vandaar de afbeelding op de voorkant: een moderne versie van de Romeinse god die zowel naar achteren als naar voren kijkt.

Global Village Media verzorgde in opdracht van historicus Chris van der Heijden de beeldredactie, vormgeving, eindredactie en druk.

>>>
Jaarverslag Mainline
Jaarverslag Mainline

Het jaarverslag is gericht op het informeren van de buitenwereld over de ontwikkelingen binnen een onderneming. In het verslag kan een geïntegreerd beeld gegeven worden, zowel in tekst als cijfermatig van alle relevante activiteiten die de onderneming in het afgelopen boekjaar heeft verricht. Een helder en open jaarverslag kan men zien als een visitekaartje van een organisatie.In de sociale sector geeft een jaarverslag vaak een goed beeld van de werkmethoden, het soort cliënten, de personeelsformatie en de doelstellingen van de organisatie.

 

>>>
Media Projecten
App OneWorld Magazine
Globaliserings- en Onderzoeksreeks NCDO
Tablet uitgave Wilde Ganzen Magazine
Advertorial in OneWorld
Jaarboek Internationale Samenwerking
Columnbundel 'Lieve Wereldverbeteraar,'
Bijlage en films Omgekeerde Ontwikkelingssamenwerking
Essaybundel Heilige Huisjes
FairClimate bijlage
Voorbij maar niet vergeten
Jaarverslag Mainline
Leidsestraat 74-1 1017 PD Amsterdam T 020 5611 243