Global Media Village
home periodieken dagblad metro media projecten klanten over ons

Columnbundel 'Lieve Wereldverbeteraar,'

Lieve_Wereldverbeteraar grEen columnbundel met bijdragen van Martin Šimek ~ Henk Hofland ~ Naema Tahir Bettine Vriesekoop ~ Femke van Zeijl ~ Arend Jan Boekestijn ~ Hadjar Benmiloud Hans Visser ~ Sander de Kramer ~ Pieter Hilhorst ~ Marcia Luyten ~ Jack van Ham ~ Sanne Terlingen ~ Stephan Sanders ~ Frénk van der Linden

Er was een tijd dat Nederlanders precies wisten wat misging in de wereld en wat er moest gebeuren. Lang leek daarover weinig discussie nodig. Vol goede moed trokken we eropuit om in de derde wereld een handje te helpen. Maar de tijden zijn veranderd en de problemen zijn complexer dan ooit. De wereld staat in brand en niemand lijkt meer te weten waar het bluswater te vinden is. Wat kunnen wij Nederlanders nu doen voor de rest van de wereld?

In Lieve wereldverbeteraar, geven vijftien scherpe denkers antwoord op deze vraag. Het resultaat is een boeiend en breed palet van persoonlijke overwegingen tot historische analyses, van ontstemde opinies tot hoopvolle ontboezemingen. Een verzameling constructieve gezichtspunten.

Media Projecten
App OneWorld Magazine
Globaliserings- en Onderzoeksreeks NCDO
Tablet uitgave Wilde Ganzen Magazine
Advertorial in OneWorld
Jaarboek Internationale Samenwerking
Columnbundel 'Lieve Wereldverbeteraar,'
Bijlage en films Omgekeerde Ontwikkelingssamenwerking
Essaybundel Heilige Huisjes
FairClimate bijlage
Voorbij maar niet vergeten
Jaarverslag Mainline
's Gravenhekje 1A 1011 TG Amsterdam T 020 5611 243