Global Media Village
home periodieken dagblad metro media projecten klanten over ons

Essaybundel Heilige Huisjes

heiligehuisjes

 

Op initiatief van de redactie van onzeWereld en de IS-academie van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt er in 2008 voor de eerste keer een boek met prikkelende essays gepubliceerd om het debat over de onderliggende vragen binnen ontwikkelingssamenwerking weer terug te krijgen, en de kwaliteit van het politieke debat hierover te vergroten.

Het initiatief past in het bredere kader van de IS-academie, een programma dat door het ministerie is opgezet om de kloof tussen beleid en wetenschap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking te overbruggen. Het zijn kwalitatief hoogstaande, toegankelijk geschreven en prikkelende essays van auteurs die direct zijn betrokken bij de IS Academie. De essaybundel biedt zo een podium voor mensen die zich in de toekomst vaker in het publieke debat over ontwikkelingssamenwerking moeten gaan mengen.

De redactie van onzeWereld heeft de auteurs intensief begeleid en was verantwoordelijk voor de productie van de bundel. Het boek is in juni 2008 gepresenteerd aan de minister tijdens een speciaal event in Amsterdam.

Waren het de eerste keer nog vooral jonge academici van de IS-academie, die hun licht lieten schijnen op de thema’s van ontwikkelingssamenwerking, in 2009 kozen de samenstellers voor een andere aanpak. Heilige Huisjes werd een open speelveld voor iedereen die een visie heeft op de toekomst van dit werkveld en die zijn mening kon onderbouwen tegenover een kritische vakjury. Meer dan veertig essayisten deden mee. Na verschillende selectierondes zijn er vijftien essays opgenomen in deze bundel die eind juni 2009 uitkwam.

Website: http://www.heiligehuisjes.org/

Media Projecten
App OneWorld Magazine
Globaliserings- en Onderzoeksreeks NCDO
Tablet uitgave Wilde Ganzen Magazine
Advertorial in OneWorld
Jaarboek Internationale Samenwerking
Columnbundel 'Lieve Wereldverbeteraar,'
Bijlage en films Omgekeerde Ontwikkelingssamenwerking
Essaybundel Heilige Huisjes
FairClimate bijlage
Voorbij maar niet vergeten
Jaarverslag Mainline
's Gravenhekje 1A 1011 TG Amsterdam T 020 5611 243